Tüp Bebek Raporu Nedir? Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?

Yeşil Erik
1793 görüntüleme
Tüp Bebek Raporu Nedir? Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?

Tüp bebek raporu tüp bebek tedavisine başlayan herkesin merak ettiği önemli bir konudur. En nihayetinde gerek uzun süreli bir tedavi olması gerekse çok pahalı olması, tedaviye başlayanları bu araştırmaya itiyor.  En nihayetinde Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezinde aynı raporu almış biri olarak tüm detaylarıyla size bu konuyu anlatacağım. Tüp bebek raporu nedir, nasıl alınır ve şartları nelerdir detaylıca bakalım.

Şimdi öncelikle;

Tüp Bebek Raporu Nedir?

Tüp bebek raporu tüp bebek yaptırmak isteyen ve gerekli şartları sağlayan kişilere Devlet yada Üniversite hastanesi, tüp bebek merkezleri tarafından verilen, başvuru yapan ailenin normal ve aşılama yoluyla bebeğinin olmadığını gösteren, tüp bebek yapması gerektiği şartını ortaya koyan ve tüp bebek tedavisinde devlet desteğinden yararlanmanıza olanak tanıyan bir rapordur.

Bu arada şunu da yazalım da kavram karmaşası olmasın. IVF (İn Vitro Fertilizasyon) demek tüp bebek demektir. Tüp bebek tedavisinin diğer adı IVF’dir. İn vitro fertilizasyon ya da halk arasındaki adıyla tüp bebek; bir yumurtanın sperm tarafından, vücut dışında suni olarak döllenmesi sürecidir. IVF, kısırlık tedavisinde diğer üreme yöntemleri başarısız olduğunda kullanılan önemli bir tedavi yöntemidir.

Tüp Bebek Raporunu Nereden Alabilirim?

Unutmamanız gereken bir hususta, özel hizmet veren hiçbir tüp bebek merkezi size tüp raporu veremez, Tüp bebek raporunu sadece Devlet ve Üniversite hastanelerine bağlı tüp bebek merkezleri verebilir. Bu raporda her tüp bebek merkezinde geçerli olmayabilir, tüp bebek merkezinin SGK ila anlaşması olması gerekmektedir.

Tüp Bebek Raporu İçin Şartlar Nelerdir?

Tüp bebek tedavisinde anne ve baba adayının yani tüp bebek tedavisine başvuru yapanların sağlaması gereken belirli şartlar vardır. Bu şartlar sağlanmadan tüp bebek tedavisi raporu için başvuru yapmanın zaten bir anlamı olmayacağı için, bu şartlara gözden geçirdikten sonra rapor için başvuru yapmak daha mantıklı olacaktır. Tüp bebek tedavisinde 5510 sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 63. Maddesi ile Devlet desteğiyle ilgili şartlar açıklanmıştır. Buna Göre;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63 üncü maddesinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri arasında sayılmış ve genel şartlar belirtilmiştir. Ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği’nin 2.4.4.İ- Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri adlı maddesinde de açıklanmıştır. Buna göre;

Tüp Bebek Tedavisi İçin Önemli Şartlar

Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla üç deneme ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF tedavilerine ilişkin giderler, aşağıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde Kurumca karşılanır.

  • Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,
  • 23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından küçük,
  • Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması,
  • En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması,
  • Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun
  • Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.

IVF tedavisine başlanan kadının IVF uygulama tarihinde (embriyo transferinin yapıldığı tarih) 40 yaşından gün almış olması durumunda, IVF tedavisine ait bedeller Kurumca karşılanmaz. Ancak kadının 40 yaşından gün aldığı tarihten önce düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmiş olması durumunda, IVF tedavisine ilişkin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır.

Kuruma devredilen sosyal güvenlik kurumlarınca daha önce ödenen tüp bebek tedavileri, işlem adetlerinin hesaplanmalarında dikkate alınır.

IVF bedellerinin ödenebilmesi için IVF uygulanacak kadında gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalık bulunmaması gerekmekte olup gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalığın bulunmadığının IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi yeterlidir.

Gazi Aileleri

Harp malullüğü kapsamında aylık almakta olan harp malullerinin kendileri ve bunların eşleri, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre malullük aylığı almakta olan vazife malullerinin kendileri ile bunların eşleri, bu Kanunun 47 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ve mülga 45 inci maddesi kapsamında vazife malulü olarak aylık almakta olan vazife malullerinden ise başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşleri, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması ve Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olması şartları aranmaz.

Tüp Bebek Tedavisinde SGK Ne Kadarını Karşılar?

Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede %30, ikinci denemede %25, üçüncü denemede %20 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır.

Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden tahsil edilir.

  • Kök Hücre Vericisi Kardeş Doğmasına Yönelik Tüp Bebek Tedavisi

Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde bu çocuğun tedavisi amaçlı preimplantasyon genetik tarama yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak, bünyesinde kemik iliği transplantasyon merkezi bulunan üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurulları tarafından hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği tıbbi genetik uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan IVF tedavilerine ilişkin giderler, SUT’un 2.4.4.İ-2 maddesinde yer alan hükümler uygulanmaksızın Kurumca karşılanır. Bu durum dışında preimplantasyon genetik tarama ve bu işlem ile birlikte yapılan IVF bedelleri Kurumca karşılanmaz.

Aileler, söz konusu sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinden (tüp bebek merkezi) birine başvurabilirler.

Peki gelelim en can alıcı soruya;

Tüp bebek raporu nasıl alınır?

???????????

Değerli  kardeşlerim yukarıdaki tüm şartları sağlasanız bile tüp bebek raporunu almanın en önemli 2 zorluğu vardır.

  1. Birinci zorluk elbette ki aşılamadır? Aşılama; tüp bebek tedavisine benzeyen ancak embriyo yerine Erkek spermlerinin alınarak anne rahmine transferi işlemidir. SGK şartlarında ilk şartı bebeğinizin olmadığının kanıtlanması gerekmektedir. Tüp bebek heyeti bebeğinizin normal yollarla ve aşılama yoluyla bebeğinizin olmadığını raporlaması gerekir. Yani en az 2- 3 defa aşılama yapıldıktan sonra hala bebeğiniz olmuyorsa bu rapor verilir. Bu rapor tüp bebek raporu için en zorlayıcı ön şarttır.
  2. İkinci zorluk ise Aşılamayı zaten devlete bağlı bir tüp bebek tedavi merkezinde yaptırmanız gerekiyor. Bir tüp bebek merkezinde tedaviye başladıktan sonra kolay kolay tüp bebek merkezi değişemiyorsunuz. Bununla birlikte her defasında bu raporu yenilemelisiniz. Raporu aldığınız tüp bebek merkezinde bu raporu tedavi görüyorsanız ikinci tüp bebek denemenizde bu rapor çok çabuk hallolurken, özelden tekrar gelip bu raporu yenilemeniz oldukça zordur.

Rabbim dualarını kabul etsin ve işlerinizi kolaylasın. Sağlıcakla Kalın.

1 yorum

Benzer Yazılar

1 yorum

Tüp Bebek Nasıl Olur? Tüp Bebek Nasıl Yapılır? | Yeşil Erik 14 Ekim 2019 - 11:10 am

[…] çok pahalı oluyor. Elbette tüp bebek raporunuz varsa SGK önemli bir kısmını karşılıyor. (Tüp Bebek Raporu Nasıl Alınır Yazımızı Okuyabilirsiniz.) Verilen bu  hormon ve ilaçların amacı anne rahminde en kaliteli yumurtaların oluşmasını […]

Yanıtla

Yorum Bırak